“Д енд Е консулт” ООД Обслужва клиенти работещи в различни сфери на стопанската дейност: търговия на едро и дребно, строителство, производство на стоки, хотелиерство, ресторантьорство, застраховане, консултантски и посреднически услуги, сервизна дейност, издателска дейност, дейности с нестопанска цел. Решихме да обединим усилията си за качествено и пълно счетоводно обслужване на нашите клиенти, осигурявайки индивидуален подход към Всеки един от тях. Така те спестяват много от ценното си време и осигуряват своето спокойствие, благодарение на компетентната ни помощ и професионална намеса.