Ценовата листа зависи от типа обслужване, който вие сте избрали.

      За абонаментно счетоводно обслужване:

     * за юридически лица, нерегистрирани по ЗДДС - от 1\4 до 3 минимални работни заплати месечно.

     * за юридически лица, регистрирани по ЗДДС - от 1 до 7 минимални работни заплати месечно.

      За еднократно счетоводно обслужване:

     Цената се определя на база брой обработени документи – по 1 лв. за брой и еднократна такса от 2 минимални работни заплати при извършване на годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет.

     * под документ да се разбира всяка една проста или сложна статия, документираща стопански последици.

      Финансови и счетоводни консултации от персонал на счетоводната къща:

     Всички наши клиенти ползуват безплатни консултации. Фирми и лица, които не са наши клиенти, заплащат по 20 лева за всеки час.

     Така цитираните ценови оферти зависят от конкретния документооборот, от вида на дружеството, както и от спецфиката на неговата дейност. Ако Вие желаете да получите конкретен отговор, то можете да направите своето запитване попълвайки следната форма:Фактическа дейност на фирмата:
Дейността, която се документира с покупни и продажни фактури
Правен статут на фирмата: ЕТАДСДООДЕООД
Друго:
Износна дейност: ДаНе
Вносна дейност: ДаНе
Месечна документация:
Приблизителен брой банкови извлечения, приходни и разходни документи и др.
Брой банкови сметки в лева:
Брой банкови сметки във валута:
Брой обекти:
Магазини, офиси, заведения, складове, цехове и др.
Брой касови апарати:
Брой на персонала:
брой осигурявани лица
Регистрация по Закон за акцизите: ДаНе
Регистрация по ЗДДС: ДаНе
Други регистрации и лицензии:
Избройте ги:
Регистрация в данъчно подразделение:
Посочете Вашето данъчно подразделение.
Капитали с чуждестранно участие: ДаНе Държава:
Обекти и клонове в чужбина: ДаНе Държава:
Други специфични изисквания, относно Вашата дейност
Телефон за връзка:
Лице за контакти:
Име на фирмата:
e-mail:
Моля проверете Вашите данни за грешки
Или започнете отначало